O Paloučku

Jak Palouček vznikl ?

Palouček se zrodil z Mateřského centra Loučka z.s., které je zaměřené na výtvarné, hudební a pohybové aktivity pro děti a další akce pro celé rodiny. Zpočátku nabízel krátkodobé a nepravidelné hlídání dětí a v roce 2016 se přetransformoval v dětskou skupinu registrovanou na MPSV. Palouček je tedy dětská skupina s maximální kapacitou 12 dětí. V současné době se zaměřujeme především na děti ve věku 1,5 - 3 roky.


Co je pro nás důležité ?

Naše dětská skupina má pouze 12 dětí, což nám umožňuje individuálně se věnovat každému z nich. Rozvíjíme sebeobslužné návyky, sociální dovednosti, jemnou a hrubou motoriku, pohybovou koordinaci, fantazii a kreativitu. Zaměřujeme se na to, aby se děti navzájem respektovali a pomáhali si. Snažíme se o vytvoření klidného, rodinného prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně. Odměnou je nám jejich smích a radost.

Kdo o děti pečuje ?

V Paloučku o děti pečují naše skvělé chůvy, které děti milují a děti zase je. Dokážou děti rozesmát, pomoci jim a utěšit je, když je jim smutno po mamince. Naše chůvy mají vzdělání zdravotnické, pedagogické a zúčastňují se certifikovaných školení a seminářů, kde získávají stále nové informace v péči o děti. Ovšem největší jejich školou je bezesporu jejich vlastní rodina. Obě jsou maminky dvou dětí předškolního věku.
 


Jaký je denní program ?

Od 8:00 děti přicházejí do Paloučku a zapojují se do volných her. Každý den si s dětmi zacvičíme. Následuje svačinka a pobyt venku na naší krásné zahradě nebo jiná společná aktivita. Následuje oběd, a odpočinek u pohádky.

Pro děti vytváříme pestrý program. S dětmi zpíváme lidové písničky za doprovodu klavíru a Orffových nástrojů. Nezapomínáme na lidové zvyky a tradice, zdobíme vajíčka, vyrabíme vánoční ozdoby....
Součástí programu jsou i pohybové hry, tanečky a dle možností i pohyb na čerstvém vzduchu.

Nově na Paloučku

Od září 2018 jsme pro Vás připravili novinku, a to program i pro starší děti ve věku  3-5 let. Nabízíme rozvoj jejich schopností a dovedností s využitím materiálů z Edukativně stimulačních skupin. Vše s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti. Formou her rozvíjíme: jemnou motoriku a grafomotoriku, zrakové s sluchové vnímání, řeč a myšlení, prostorovou, pravolevou orientaci a orientaci v čase. Tím dětem usnadňujeme přechod do MŠ. Program vede Mgr. Romana Liškutínová, speciální pedagog.